Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dựa vào biểu đồ dưới đây em hãy cho biết:

Dựa vào biểu đồ dưới đây em hãy cho biết:

Câu 1: Số ngày mưa trong tháng 1 là bao nhiêu ngày?

A. 17 ngày 

B. 12 ngày

C. 9 ngày

D. 16 ngày

Câu hỏi : 350600

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ, đọc số liệu số ngày mưa trong 3 tháng: tháng 1, tháng 2, tháng 3.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào biểu đồ ta thấy tháng 1 có 17 ngày mưa.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Tháng nào mưa nhiều nhất? tháng nào mưa ít nhất?

A. Tháng 2 mưa nhiều nhất, tháng 3 mưa thấp nhất. 

B. Tháng 1 mưa nhiều nhất, tháng 3 mưa thấp nhất. 

C. Tháng 1 mưa nhiều nhất, tháng 2 mưa thấp nhất. 

D. Tháng 3 mưa nhiều nhất, tháng 1 mưa thấp nhất. 

Câu hỏi : 350601

Phương pháp giải:

Cột cao nhất biểu thị số ngày mưa nhiều nhất, cột thấp nhất biểu thị số ngày mưa ít nhất.


Quan sát biểu đồ ta thấy cột số ngày mưa của tháng 1 cao nhất: 17 ngày mưa, tháng 3 thấp nhất: 9 ngày.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tháng 1 mưa nhiều nhất, tháng 3 mưa thấp nhất. 

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Tháng 2 có bao nhiêu ngày không mưa?

A. 14 ngày

B. 15 ngày

C. 16 ngày

D. 17 ngày

Câu hỏi : 350602

Phương pháp giải:

Năm 2005 là năm có 365 ngày không phải là năm nhuận nên tháng 2 có 28 ngày.


Lấy số ngày của tháng 2 trừ đi số ngày mưa sẽ ra số ngày không mưa.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năm 2005, tháng 2 có 28 ngày.

  Dựa vào biểu đồ ta thấy tháng 2 có 12 ngày mưa.

  Vậy số ngày không mưa của tháng 2 là: \(28 - 12 = 16\) (ngày).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com