Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 59. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 70. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 66.

Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 59. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 70. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 66.

Câu 1: Tìm ba số đó.

A. Ba số đó là: 52; 63; 74

B. Ba số đó là: 56; 63; 73

C. Ba số đó là: 55; 63; 77

D. Ba số đó là: 51; 63; 70

Câu hỏi : 350616
Phương pháp giải:

Từ công thức tính trung bình cộng của hai số ta tìm được tổng của hai số đó.


*Nhận thấy: đề bài cho số trung bình cộng của các cặp số. Từ đó ta tìm được tổng của các cặp số.


Cụ thể là: tìm được tổng của số thứ nhất và số thứ hai, tổng của số thứ hai và số thứ ba, tổng của số thứ ba và số thứ nhất.


Khi cộng ba tổng này lại ta sẽ được hai lần tổng của ba số đó. Khi đó, có thể dễ dàng tìm được ba số đó và số trung bình cộng của nó.


*Chú ý: Muốn tìm tổng của hai số khi biết số trung bình cộng của nó ta lấy trung bình cộng của nó nhân 2.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là: \(59 \times 2 = 118\)

  Tổng của số thứ hai và số thứ ba là: \(70 \times 2 = 140\)

  Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là: \(66 \times 2 = 132\)

  Tổng của ba số đó là: \(\left( {118 + 140 + 132} \right):2 = 195\)

  Số thứ nhất là: \(195 - 140 = 55\)

  Số thứ hai là: \(195 - 132 = 63\)

  Số thứ ba là: \(195 - 118 = 77\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Tìm trung bình cộng của ba số đó.

A. 66

B. 55

C. 56

D. 65

Câu hỏi : 350617
Phương pháp giải:

Từ công thức tính trung bình cộng của hai số ta tìm được tổng của hai số đó.


*Nhận thấy: đề bài cho số trung bình cộng của các cặp số. Từ đó ta tìm được tổng của các cặp số.


Cụ thể là: tìm được tổng của số thứ nhất và số thứ hai, tổng của số thứ hai và số thứ ba, tổng của số thứ ba và số thứ nhất.


Khi cộng ba tổng này lại ta sẽ được hai lần tổng của ba số đó. Khi đó, có thể dễ dàng tìm được ba số đó và số trung bình cộng của nó.


*Chú ý: Muốn tìm tổng của hai số khi biết số trung bình cộng của nó ta lấy trung bình cộng của nó nhân 2.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trung bình cộng của ba số đó là: \(195:3 = 65\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com