Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

Câu 350871: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

A. Mg.

B. Ca.

C. Cu.

D. Na.

Câu hỏi : 350871

Phương pháp giải:

Lý thuyết về điều chế kim loại.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Mg, Ca, Na được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

  + Cu được điều chế bằng phương pháp thủy luyện.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com