Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị hình bên là của hàm số


Câu 351376: Đồ thị hình bên là của hàm sốA. \(y = {x^3} - 3{x^2} - 1\)

B. \(y = {x^3} + 3{x^2} + 1\)

C. \(y = {x^3} - 3{x^2} + 1\)

D. \(y = {x^3} + x + 1\)

Câu hỏi : 351376
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com