Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nghiệm đặc biệt nào sau đây sai?

Câu 351797: Nghiệm đặc biệt nào sau đây sai?

A. \(\sin x = -1 \Leftrightarrow x =  - \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \)

B. \(\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi \)

C. \(\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k2\pi \)

D. \(\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \)

Câu hỏi : 351797

Phương pháp giải:

Dựa vào các phương trình lượng giác đặc biệt.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khẳng định sai là: \(\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k2\pi \).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com