Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Năm 1971, Mỹ sử dụng quân đội Sài Gòn tăng cường chiến tranh ở Lào nhằm thực hiện âm mưu nào sau đây?

 

Câu 351904: Năm 1971, Mỹ sử dụng quân đội Sài Gòn tăng cường chiến tranh ở Lào nhằm thực hiện âm mưu nào sau đây?


 

A. Gạt bỏ ảnh hưởng của Nhật ở Đông Dương     

B. Tái thiết lập Liên bang Đông Dương.

C. Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương.

D. Mở rộng chiến tranh ra toàn châu Á.

Câu hỏi : 351904

Phương pháp giải:

 sgk 12 trang 80.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năm 1970, Mĩ sử dụng quân đội Sài Gòn như lực lượng xung kích để tiến công xâm lược Campuchia và tăng cường chiến tranh ở Lào nhằm thực hiện âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com