Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) ở miền Nam Việt Nam đã

Câu 351916: Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) ở miền Nam Việt Nam đã

A. giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ.

B. làm sụp đổ hoàn toàn chính quyền Ngô Đình Diệm.

C.  làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ.

D. buộc Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược.

Câu hỏi : 351916

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 164.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phong trào “Đồng khởi” đã giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com