Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính

Tính

Câu 1: \(\begin{array}{l} - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{2820}\\{1142}\end{array}} \\\,\,\,........\end{array}\)

A. \(1667\)

B. \(1688\)

C. \(1678\)

D. \(1687\)

Câu hỏi : 351981
Phương pháp giải:

Đặt tính và thực hiện phép tính:


+ Đặt tính theo cột dọc, các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.


+ Cộng (trừ) các chữ số cùng hàng với nhau theo thứ tự từ phải sang trái.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l} - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{2820}\\{1142}\end{array}} \\\,\,\,1678\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\begin{array}{l} - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{735520}\\{336250}\end{array}} \\\,\,\,............\end{array}\)

A. \(399170\)

B. \(319270\)

C. \(399280\)

D. \(399270\)

Câu hỏi : 351982
Phương pháp giải:

Đặt tính và thực hiện phép tính:


+ Đặt tính theo cột dọc, các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.


+ Cộng (trừ) các chữ số cùng hàng với nhau theo thứ tự từ phải sang trái.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l} - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{735520}\\{336250}\end{array}} \\\,\,\,399270\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: \(\begin{array}{l} - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{97345}\\{23220}\end{array}} \\\,\,\,..........\end{array}\)

A. \(64125\)

B. \(73125\)

C. \(74125\)

D. \(74135\)

Câu hỏi : 351983
Phương pháp giải:

Đặt tính và thực hiện phép tính:


+ Đặt tính theo cột dọc, các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.


+ Cộng (trừ) các chữ số cùng hàng với nhau theo thứ tự từ phải sang trái.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l} - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{97345}\\{23220}\end{array}} \\\,\,\,74125\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: \(\begin{array}{l} - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{465520}\\{\,\,\,\,\,\,\,118}\end{array}} \\\,\,\,............\end{array}\)

A. \(465502\)

B. \(465402\)

C. \(465412\)

D. \(465492\)

Câu hỏi : 351984
Phương pháp giải:

Đặt tính và thực hiện phép tính:


+ Đặt tính theo cột dọc, các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.


+ Cộng (trừ) các chữ số cùng hàng với nhau theo thứ tự từ phải sang trái.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l} - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{465520}\\{\,\,\,\,\,\,\,118}\end{array}} \\\,\,\,465402\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com