Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm x biết:

Tìm x biết:

Câu 1: \(\,x - 2900 = 12000\)

A. \(x=\,11\,900\)

B. \(x=\,13\,900\)

C. \(x=\,14\,900\)

D. \(x=\,14\,800\)

Câu hỏi : 351987

Phương pháp giải:

x đóng vai trò là số bị trừ, muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,x - 2900 = 12\,000\\\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 12\,000 + 2900\\\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,14\,900\end{array}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\,2990 + x = 3384\)

A. \(x = \,394\)

B. \(x = \,349\)

C. \(x = \,396\)

D. \(x = \,384\)

Câu hỏi : 351988

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,2990 + x = 3384\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\, = 3384 - 2990\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \,394\end{array}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: \(\,2540 + 3379 = x\)

A. \(x=5909\)

B. \(x=5919\)

C. \(x=6919\)

D. \(x=5819\)

Câu hỏi : 351989

Phương pháp giải:

 Ta thực hiện tính tổng ở vế trái thì tìm ra x.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,2540 + 3379 = x\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5919\,\,\,\,\,\,\,\,\, = x\\hay\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\, = 5919\end{array}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com