Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow v  = \left( {1;1} \right)\), phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow v \) biến đường thẳng \(d:\,\,x - 1 = 0\) thành đường thẳng \(d'\). Khi đó phương trình của \(d'\) là:

Câu 352100: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow v  = \left( {1;1} \right)\), phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow v \) biến đường thẳng \(d:\,\,x - 1 = 0\) thành đường thẳng \(d'\). Khi đó phương trình của \(d'\) là:

A. \(x - 1 = 0\)

B. \(x - 2 = 0\)

C. \(x - y - 2 = 0\)

D. \(y - 2 = 0\)

Câu hỏi : 352100

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.


\({T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = M'\) với \(M\left( {x;y} \right);\,\,M'\left( {x';y'} \right);\,\,\overrightarrow v \left( {a;b} \right)\) thì \(\left\{ \begin{array}{l}x' = x + a\\y' = y + b\end{array} \right.\).

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi \(M\left( {x;y} \right) \in d\); \({T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = M'\left( {x';y'} \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' = x + 1\\y' = y + 1\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = x' - 1\\y = y' - 1\end{array} \right.\).

  \( \Rightarrow M\left( {x' - 1;y' - 1} \right) \in d \Rightarrow \) Thay tọa độ điểm \(M\) vào phương trình đường thẳng \(d\) ta có:

  \(x' - 1 - 1 = 0 \Leftrightarrow x' - 2 = 0\)

  Chứng tỏ \(M' \in d':\,\,x - 2 = 0\).

  Vậy phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow v \) biến đường thẳng \(d:\,\,x - 1 = 0\) thành đường thẳng \(d':\,\,x - 2 = 0\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com