Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho đường thẳng \(\Delta \) có phương trình \(y=-4x+3\). Thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục tung về phía dưới 4 đơn vị, đường thẳng \(\Delta \) biến thành đường thẳng \(\Delta '\) có phương trình là:

Câu 352108: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho đường thẳng \(\Delta \) có phương trình \(y=-4x+3\). Thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục tung về phía dưới 4 đơn vị, đường thẳng \(\Delta \) biến thành đường thẳng \(\Delta '\) có phương trình là:

A. \(y =  - 4x + 14\)

B. \(y=-4x+1\) 

C. \(y=-4x-2\) 

D. \(y=-4x-1\) 

Câu hỏi : 352108

Phương pháp giải:

- Xác định tọa độ vectơ tịnh tiến.


- Sử dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.


\({{T}_{\overrightarrow{v}}}\left( M \right)=M'\) với \(M\left( {x;y} \right);\,\,M'\left( {x';y'} \right);\,\,\overrightarrow v \left( {a;b} \right)\) thì \(\left\{ \begin{array}{l}x' = x + a\\y' = y + b\end{array} \right.\).

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục tung về phía dưới 4 đơn vị, tức là thực hiện phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u  = \left( {0; - 4} \right)\).

  Gọi \(M\left( {x;y} \right) \in \Delta \); 

  \(\Rightarrow M\left( x';y'+4 \right)\in \left( \Delta  \right)\Rightarrow \) Thay tọa độ điểm \(M\) vào phương trình \(\Delta \) ta có:

  \(y'+4=-4x'+3\Leftrightarrow y'=-4x'-1\)

  Chứng tỏ \(M' \in \left( {\Delta '} \right):\,\,y =  - 4x - 1\)

  Vậy phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow u  = \left( {0; - 4} \right)\) biến \(\Delta :\,\,y=-4x+3\) thành đường thẳng \(\Delta ':\,\,y=-4x-1\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com