Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới

Câu 352264: Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới

A. Đưa con người lên mặt trăng.             

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Thực hiện cuộc cách mạng xanh.                    

D.  Chế tạo thành công bom nguyên tử.

Câu hỏi : 352264

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 11.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com