Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô Viết (1921) nhà nước

Câu 352276: Trong chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô Viết (1921) nhà nước

A. Không thu thuế lương thực.          

B. Nắm các ngành kinh tế chủ chốt.

C. Chỉ nắm ngành giao thông.         

D.  Chỉ nắm ngành ngân hàng.

Câu hỏi : 352276

Phương pháp giải:

sgk 11 trang 53.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong lĩnh vực công nghiệp, Chính sách kinh tế mới (NEP) có nội dung như sau:

  - Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng.

  - Tư nhân xây dựng những xí nghiệp nhỏ, dưới 20 công nhân.

  - Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga.

  Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt.

   Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com