Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngày 22 - 12 - 1944, lực lượng vũ trang nào được thành lập ở Việt Nam?

Câu 352278: Ngày 22 - 12 - 1944, lực lượng vũ trang nào được thành lập ở Việt Nam?

A.  Việt Nam Giải phóng quân.                   

B. Trung đội cứu quốc quân I.

C. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. 

D. Vệ quốc đoàn.

Câu hỏi : 352278

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 111.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ngày 22-12-1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com