Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng xã hội có khả năng vươn lên nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam là

Câu 352286: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng xã hội có khả năng vươn lên nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam là

A.  Nông dân        

B. Văn thân sĩ phu  

C.  Địa chủ     

D.  Công nhân

Câu hỏi : 352286

Phương pháp giải:

Phân tích

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Giai cấp nông dân là lực lượng to lớn trong phong trào chống Pháp nhưng do thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn nên chưa phát huy được sức mạnh của mình. Giai cấp nông dân không có khả năng lãnh đạo cách mạng.

  - Địa chủ phân chia thành đại địa chủ, trung và tiểu địa chủ. Trong đó, về cơ bản thì địa chủ cấu kết với Pháp, gắn quyền lợi với Pháp nên không phải là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

  - Lực lượng lãnh đạo cách mạng chỉ có thể là tư sản, tiểu tư sản và công nhân. Đối với các đáp án đã nêu thì không có tư sản và tiểu tư sản => chỉ có giai cấp công nhân là có khả năng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Phúc Quách ở bên 80 bộ đề trường THPT chuyên Trân Phú câu 5 thì phân tích chọn Văn thân sĩ phu, bên đây lại chọn là Công nhân vậy ai đúng ai sai?
   Thích Trả lời 15/03/2020 01:11 Tỉ lệ đúng 64 %

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com