Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam đã

 

Câu 352287: Thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam đã


 

A. Làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ.

B. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

C.  Làm sụp đổ hoàn toàn chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

D. Trực tiếp buộc Mỹ đưa quân đội tham chiến tại chiến trường miền Nam.

Câu hỏi : 352287

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 164.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) đã:

  - Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ.

  - Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

  Chuyển cách mạng Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com