Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị của 3 vật (I), (II), (III) được thể hiện trên hình vẽ:

Phương trình chuyển động của vật (I) có dạng như thế nào?

Câu 352534: Đồ thị của 3 vật (I), (II), (III) được thể hiện trên hình vẽ:Phương trình chuyển động của vật (I) có dạng như thế nào?

A. x1 = 5 + t 

B. x1 = 0

C. x1 = 5  

D. x1 = 5t

Câu hỏi : 352534

Phương pháp giải:

Phương pháp : Khi vật đang đứng yên thì tọa độ của nó không đổi theo thời gian

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải :

  Từ độ thị ta thấy tọa độ của vật (I) không thay đổi theo thời gian => vật đang đứng yên vật phương trình tọa độ của xe (I): \({x_1}\; = 5{\rm{ }}m/s\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com