Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật chuyển động thẳng đèu với phương trình \(x = {x_0} - v\left( {t - {t_0}} \right)\). Kết luận nào dưới dây là sai?

Câu 352540: Một vật chuyển động thẳng đèu với phương trình \(x = {x_0} - v\left( {t - {t_0}} \right)\). Kết luận nào dưới dây là sai?

A. Thời điểm t0 là thời điểm vật bắt đầu chuyển động.

B. Từ thời điểm t0 tới thời điểm t vật có độ dời là \(\Delta x = v\left( {t - {t_0}} \right)\)

C. Giá trị của x0 phụ thuộc cách chọn gốc tọa độ và chiều dương

D. Giá trị đại số của v tùy thuộc vào quy ước chọn chiều dương

Câu hỏi : 352540

Phương pháp giải:

Phương pháp: Vận dụng lí thuyết về chuyển động thẳng đều

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải:

  A, C, D - đúng

  B- sai

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com