Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một quả bóng, khối lượng 0,5kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 250N. thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02s. Quả bóng bay đi với tốc độ:

Câu 352922: Một quả bóng, khối lượng 0,5kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 250N. thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02s. Quả bóng bay đi với tốc độ:

A. 0,01  m/s 

B. 0,1 m/s

C. 2,5 m/s

D. 10 m/s

Câu hỏi : 352922
Phương pháp giải:

Phương pháp:


- Hệ thức của định luật II Niu - tơn: \(\overrightarrow F  = m\overrightarrow a \)


- Công thức tính vận tốc: v = v0 + at

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  F = 250N; m = 0,5kg; t = 0,020s.

  Theo định luật II Niu- tơn ta có:  \(a = \dfrac{F}{m} = \dfrac{{250}}{{0,5}} = 500m/{s^2}\)

  Thời gian chân tác dụng vào bóng là t = 0,020s

  → Quả bóng bay đi với tốc độ: \(v = {v_0} + at = 0 + 500.0,02 = 10\left( {m/s} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com