Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật có khối lượng 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50cm thì có vận tốc 0,7m/s. Tính lực tác dụng vào vật.

Câu 352923: Một vật có khối lượng 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50cm thì có vận tốc 0,7m/s. Tính lực tác dụng vào vật.

A. 0,49N

B. 24,5N

C. 35N

D. 25N

Câu hỏi : 352923

Phương pháp giải:

Phương pháp:


- Hệ thức của định luật II Niu - tơn: \(\overrightarrow F  = m\overrightarrow a \)


- Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được: \({v^2} - v_0^2 = 2as\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Chọn trục Ox hướng theo chiều chuyển động.

  Vật chuyển động nhanh dần đều nên a.v > 0

  Ban đầu vật có vận tốc v0 = 0, sau khi đi được quãng đường s = 50cm = 0,5m thì vật có v = 0,7m/s

  Áp dụng công thức : \({v^2} - v_0^2 = 2as \Rightarrow a = \dfrac{{{v^2} - v_0^2}}{{2s}} = \dfrac{{0,{7^2} - 0}}{{2.0,5}} = 0,49m/{s^2}\)

  Áp dụng định luật II Niu – tơn ta có: \(F = m.a = 50.0,49 = 24,5N\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com