Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bản đồ:

Kí hiệu dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá là dạng kí hiệu gì?

Câu 354660: Cho bản đồ:Kí hiệu dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá là dạng kí hiệu gì?

A. Hình học

B. Chữ

C. Tượng hình

D. Điểm

Câu hỏi : 354660
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kí hiệu dầu mỏ, khí tự nhiên là kí hiệu hình học (dạng hình thang)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com