`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một số giảm đi 3 lần thì được 12. Tìm số đó.

Câu 354733: Một số giảm đi 3 lần thì được 12. Tìm số đó.

A. \(46\)                                 

B. \(36\)                         

C. \(48\)                              

D. \(32\)

Câu hỏi : 354733

Phương pháp giải:

Khi giảm số đó đi 3 lần thì được 12. Muốn tìm số đó ta lấy 12 nhân với 3.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số đó là: \(12 \times 3 = 36\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com