Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mẹ đi chợ mua 20 trái cam. Mẹ giữ lại \(\frac{1}{4}\) số cam, còn lại mẹ đem biếu bà ngoại. Hỏi mẹ đã biếu bà ngoại bao nhiêu trái cam?

Câu 354732: Mẹ đi chợ mua 20 trái cam. Mẹ giữ lại \(\frac{1}{4}\) số cam, còn lại mẹ đem biếu bà ngoại. Hỏi mẹ đã biếu bà ngoại bao nhiêu trái cam?

A. \(5\) trái                           

B. \(11\) trái                             

C. \(15\) trái              

D. \(9\)trái

Câu hỏi : 354732

Phương pháp giải:

Muốn biết mẹ biếu bà bao nhiêu trái cam, em cần tìm số cam mẹ giữ lại. Sau đó lấy số cam mẹ mua trừ đi số cam mẹ giữ lại sẽ ra số cam mẹ biếu bà.


*Lưu ý: Muốn giảm một số đi nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số cam mẹ giữ lại là: \(20:4 = 5\) (trái)

  Số cam mẹ đem biếu bà ngoại là: \(20 - 5 = 15\) (trái)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com