Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(a\) là số thực dương, \(a \ne 1\) và \(P = {\log _{\sqrt[3]{a}}}{a^3}\). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Câu 354962: Cho \(a\) là số thực dương, \(a \ne 1\) và \(P = {\log _{\sqrt[3]{a}}}{a^3}\). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. \(P = 3\)

B. \(P = 1\)

C. \(P = 9\)

D. \(P = \dfrac{1}{3}\)

Câu hỏi : 354962
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com