Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị của \({a^{{{\log }_{\sqrt a }}4}}\) với \(a > 0,\,\,a \ne 1\) là:

Câu 354963: Giá trị của \({a^{{{\log }_{\sqrt a }}4}}\) với \(a > 0,\,\,a \ne 1\) là:

A. \(16\)

B. \(8\)

C. \(4\)

D. \(2\)

Câu hỏi : 354963
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com