`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu điểm 10 trong đề thi THPTQG 2018:  Cho \(a > 0,\,\,b > 0\) thỏa mãn

\({\log _{3a + 2b + 1}}\left( {9{a^2} + {b^2} + 1} \right) + {\log _{6ab + 1}}\left( {3a + 2b + 1} \right) = 2\).

Giá trị của \(a + 2b\) bằng:

Câu 354996: Câu điểm 10 trong đề thi THPTQG 2018:  Cho \(a > 0,\,\,b > 0\) thỏa mãn


\({\log _{3a + 2b + 1}}\left( {9{a^2} + {b^2} + 1} \right) + {\log _{6ab + 1}}\left( {3a + 2b + 1} \right) = 2\).


Giá trị của \(a + 2b\) bằng:

A. \(6\)

B. \(9\)

C. \(\dfrac{7}{2}\)

D. \(\dfrac{5}{2}\)

Câu hỏi : 354996
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com