Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện các phép tính sau:

Thực hiện các phép tính sau:

Câu 1: \(\;4\frac{1}{7} + 1\frac{1}{7}\)                    

A. \(\frac{{31}}{7}\)

B. \(\frac{{37}}{7}\)

C. \(\frac{{36}}{7}\)

D. \(\frac{{32}}{7}\)

Câu hỏi : 355725

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện các phép cộng hỗn số ta cộng phần nguyên với nhau, phần phân số với nhau.


Cách 2: Ta đưa hỗn số về phân số sau đó cộng hai phân số với nhau.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\;4\frac{1}{7} + 1\frac{1}{7} = 4 + \frac{1}{7} + 1 + \frac{1}{7} = 5 + \frac{2}{7} = 5\frac{2}{7} = \frac{{37}}{7}.\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\;5\frac{3}{8} + 2\frac{1}{4}\)            

A. \(\frac{{61}}{8}.\)

B. \(\frac{{69}}{8}.\)

C. \(\frac{{63}}{8}.\)

D. \(\frac{{59}}{8}.\)

Câu hỏi : 355726

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện các phép cộng hỗn số ta cộng phần nguyên với nhau, phần phân số với nhau.


Cách 2: Ta đưa hỗn số về phân số sau đó cộng hai phân số với nhau.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\;5\frac{3}{8} + 2\frac{1}{4} = 5 + \frac{3}{8} + 2 + \frac{1}{4} = 7 + \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = 7 + \frac{5}{8} = 7\frac{5}{8} = \frac{{61}}{8}.\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: \(\;7\frac{1}{5} - 3\frac{1}{2}\)                              

A. \(\frac{{33}}{{10}}.\)

B. \(\frac{{37}}{{10}}.\)

C. \(\frac{{31}}{{10}}.\)

D. \(\frac{{39}}{{10}}.\)

Câu hỏi : 355727

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện các phép trừ hỗn số ta cộng trừ phần nguyên với nhau, phần phân số với nhau.


Cách 2: Ta đưa hỗn số về phân số sau đó trừ hai phân số.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\;7\frac{1}{5} - 3\frac{1}{2} = 7 + \frac{1}{5} - 3 - \frac{1}{2} = 4 + \frac{2}{{10}} - \frac{5}{{10}} = \frac{{40}}{{10}} + \frac{2}{{10}} - \frac{5}{{10}} = \frac{{37}}{{10}}.\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: \(\;3\frac{2}{{11}} \times 2\frac{3}{7}\)

A. \(\frac{{90}}{{11}}.\)

B. \(\frac{{83}}{{11}}.\)

C. \(\frac{{81}}{{11}}.\)

D. \(\frac{{85}}{{11}}.\)

Câu hỏi : 355728

Phương pháp giải:

Ta đưa hỗn số về phân số sau đó nhân hai phân số.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\;3\frac{2}{{11}} \times 2\frac{3}{7} = \frac{{3 \times 11 + 2}}{{11}} \times \frac{{2 \times 7 + 3}}{7} = \frac{{35}}{{11}} \times \frac{{17}}{7} = \frac{{85}}{{11}}.\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: \(\;2\frac{5}{6} \times 3\frac{9}{{11}}\)

A. \(\frac{{119}}{{11}}.\)

B. \(\frac{{19}}{{11}}.\)

C. \(\frac{{129}}{{11}}.\)

D. \(\frac{{139}}{{11}}.\)

Câu hỏi : 355729

Phương pháp giải:

Ta đưa hỗn số về phân số sau đó nhân hai phân số.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\;2\frac{5}{6} \times 3\frac{9}{{11}} = \frac{{2 \times 6 + 5}}{6} \times \frac{{3 \times 11 + 9}}{{11}} = \frac{{17}}{6} \times \frac{{42}}{{11}} = \frac{{119}}{{11}}.\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: \(\;4\frac{7}{{12}}:3\frac{3}{4}\)

A. \(\frac{{16}}{9}.\)

B. \(\frac{{17}}{9}.\)

C. \(\frac{{11}}{9}.\)

D. \(\frac{{13}}{9}.\)

Câu hỏi : 355730

Phương pháp giải:

Ta đưa hỗn số về phân số sau đó chia hai phân số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\;4\frac{7}{{12}}:3\frac{3}{4} = \frac{{4 \times 12 + 7}}{{12}}:\frac{{3 \times 4 + 3}}{4} = \frac{{55}}{{12}}:\frac{{15}}{4} = \frac{{55}}{{12}}.\frac{4}{{15}} = \frac{{11}}{9}.\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com