Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết tên đỉnh và cạnh của góc vuông, góc không vuông vào chỗ chấm dưới mỗi hình (theo mẫu): 

Câu 356345: Viết tên đỉnh và cạnh của góc vuông, góc không vuông vào chỗ chấm dưới mỗi hình (theo mẫu): 


Câu hỏi : 356345

Phương pháp giải:

Dựa vào mẫu đã cho, đọc tên đỉnh và cạnh của góc vuông, góc không vuông.

Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com