Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê trong bốn phương án A, B, C,  D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Câu 356541: Đồ thị hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê trong bốn phương án A, B, C,  D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?


A. \(y = \left| x \right|\)     

B. \(y = \left| x \right| + 1\)                      

C. \(y = 1 - \left| x \right|\)            

D. \(y = \left| x \right| - 1\)

Câu hỏi : 356541

Phương pháp giải:

Quan sát đồ thị hàm số, chỉ ra những đặc điểm đặc biệt mà đồ thị hàm số có được, sau đó đưa ra các suy luận và chỉ ra kết quả.

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là \(\left( {0;1} \right) \Rightarrow \) loại A, D.

  Giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là \(\left( { - 1;0} \right)\) và \(\left( {1;0} \right) \Rightarrow \) loại B

  Chọn  C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com