Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai nguồn sóng kết hợp cùng biên độ,cùng pha tạo ra giao thoa trên mặt thoáng một chất lỏng,vị trí các điểm có biên độ cực đại được xác định bởi công thức đúng nào sau đây:

Câu 358026: Cho hai nguồn sóng kết hợp cùng biên độ,cùng pha tạo ra giao thoa trên mặt thoáng một chất lỏng,vị trí các điểm có biên độ cực đại được xác định bởi công thức đúng nào sau đây:

A. \({d_2}--{d_1} = \left( {2k + 1} \right)\lambda ;\,\,k = 0; \pm 1; \pm 2...\)

B. \({d_2}--{d_1} = \left( {k + \frac{1}{2}} \right)\lambda ;\,k = 0; \pm 1; \pm 2...\)

C. \({d_2}--{d_1} = 2k\lambda ;\,\,k = 0; \pm 1; \pm 2...\)

D. \({d_2}--{d_1} = k\lambda ;\,k = 0; \pm 1; \pm 2...\)

Câu hỏi : 358026
Phương pháp giải:

Vị trí các điểm có biên độ cực đại được xác định bởi công thức d2 – d1 = kλ với k = 0, ±1 ; ±2

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vị trí các điểm có biên độ cực đại được xác định bởi công thức d2 –d1 = kλ với k = 0, ±1 ; ±2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com