Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng ngang truyền trên một sợi dây dài có phương trình \(u = 6cos\left( {4\pi t + 0,2\pi x} \right){\rm{ }}cm\). Trong đó x(cm), t(s). Độ dời của điểm có tọa độ x = 2,5cm lúc t = 0,125s là:

Câu 358025: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây dài có phương trình \(u = 6cos\left( {4\pi t + 0,2\pi x} \right){\rm{ }}cm\). Trong đó x(cm), t(s). Độ dời của điểm có tọa độ x = 2,5cm lúc t = 0,125s là:

A.  3 cm                                   

B. 6cm                                    

C. - 6cm                                  

D. 0cm

Câu hỏi : 358025

Phương pháp giải:

Thay các giá trị x và t vào phương trình u để tìm độ dời u.

 • Đáp án : C
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ dời của điểm có tọa độ x = 2,5cm lúc t = 0,125s là:

  \(u = 6cos(4\pi .0,125 + 0,2\pi .2,5) = - 6{\rm{ }}cm\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com