Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(1) Phân tử N2 không phân cực

(2) N2 phản ứng với O2 ở nhiệt độ thường

(3) N2 chỉ phản ứng với Li ở nhiệt độ cao

(4) N2 có thể tác dụng trực tiếp với O2 tạo các oxit: N2O, N2O3, N2O5.

(5) Nitơ lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu sinh vật

(6) Ở trạng thái tự do, nitơ chiếm khoảng 80% thể tích của không khí

(7) Nhiệt phân NH4NO2 có sinh ra khí H2

(8) Phản ứng N2 + O2 → 2NO trong tự nhiên xảy ra khi có sấm sét

(9) Đun nóng nhẹ muối NH4NO3 để điều chế N2

(10) Nitơ chỉ tồn tại ở trạng thái hợp chất mà không tồn tại ở trạng thái tự do.

Số phát biểu đúng là:

Câu 359197: Cho các phát biểu sau:


(1) Phân tử N2 không phân cực


(2) N2 phản ứng với O2 ở nhiệt độ thường


(3) N2 chỉ phản ứng với Li ở nhiệt độ cao


(4) N2 có thể tác dụng trực tiếp với O2 tạo các oxit: N2O, N2O3, N2O5.


(5) Nitơ lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu sinh vật


(6) Ở trạng thái tự do, nitơ chiếm khoảng 80% thể tích của không khí


(7) Nhiệt phân NH4NO2 có sinh ra khí H2


(8) Phản ứng N2 + O2 → 2NO trong tự nhiên xảy ra khi có sấm sét


(9) Đun nóng nhẹ muối NH4NO3 để điều chế N2


(10) Nitơ chỉ tồn tại ở trạng thái hợp chất mà không tồn tại ở trạng thái tự do.


Số phát biểu đúng là:

A. 4.

B. 6.

C. 8.

D. 9.

Câu hỏi : 359197

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí, tính chất hóa học và ứng dụng của N2 để tìm các phát biểu đúng.

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) đúng

  (2) sai vì N2 phản ứng với O2 ở nhiệt độ khoảng 3000oC (hoặc nhiệt độ của lò hồ quang điện).

  (3) sai vì N2 phản ứng với Li ngay ở nhiệt độ thường

  (4) sai vì N2 có thể tác dụng trực tiếp với O2 tạo các oxit NO. Còn các oxit khác như N2O, N2O3, N2O5 không điều chế được bằng phản ứng trực tiếp giữa N2 và O2.

  (5) đúng

  (6) đúng

  (7) sai vì nhiệt phân NH4NO2 sinh ra N2 và H2O.

  (8) đúng

  (9) sai vì đun nóng muối NH4NO3 để điều chế N2O.

  (10) sai vì nitơ tồn tại ở trạng thái hợp chất và trạng thái tự do.

  Vậy có 4 phát biểu đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com