Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(1) Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho thoát ra chất khí làm quỳ tím hóa đỏ.

(2) Amoniac là chất khí không màu, mùi khai sốc, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.

(3) NH3 chứa các liên kết cộng hóa trị không cực nên phân tử NH3 là phân tử không phân cực.

(4) Phản ứng tổng hợp NH3 trong công nghiệp tử N2 và H2 là một phản ứng thuận nghịch.

(5) Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa khí hiđro clorua tạo ra khói trắng, khói trắng đó là những tinh thể NH4Cl.

(6) Amoniac dùng để điều chế hiđrazin (N2H4) làm nhiên liệu cho tên lửa.

Số phát biểu đúng là:

Câu 359199: Cho các phát biểu sau:


(1) Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho thoát ra chất khí làm quỳ tím hóa đỏ.


(2) Amoniac là chất khí không màu, mùi khai sốc, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.


(3) NH3 chứa các liên kết cộng hóa trị không cực nên phân tử NH3 là phân tử không phân cực.


(4) Phản ứng tổng hợp NH3 trong công nghiệp tử N2 và H2 là một phản ứng thuận nghịch.


(5) Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa khí hiđro clorua tạo ra khói trắng, khói trắng đó là những tinh thể NH4Cl.


(6) Amoniac dùng để điều chế hiđrazin (N2H4) làm nhiên liệu cho tên lửa.


Số phát biểu đúng là:

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu hỏi : 359199

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí, tính chất hóa học và ứng dụng của amoniac để tìm các phát biểu đúng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) sai vì dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng sinh ra khí NH3 làm quỳ tím ẩm hóa xanh.

  (2) sai vì amoniac là phân tử phân cực nên tan rất nhiều trong nước.

  (3) sai vì NH3 là phân tử phân cực.

  (4) đúng

  (5) đúng vì khi đó xảy ra phương trình hóa học NH3 + HCl → NH4Cl

  (6) đúng

  Vậy có 3 phát biểu đúng.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com