Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(1) Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho thoát ra chất khí làm quỳ tím hóa đỏ.

(2) Amoniac là chất khí không màu, mùi khai sốc, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.

(3) NH3 chứa các liên kết cộng hóa trị không cực nên phân tử NH3 là phân tử không phân cực.

(4) Phản ứng tổng hợp NH3 trong công nghiệp tử N2 và H2 là một phản ứng thuận nghịch.

(5) Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa khí hiđro clorua tạo ra khói trắng, khói trắng đó là những tinh thể NH4Cl.

(6) Amoniac dùng để điều chế hiđrazin (N2H4) làm nhiên liệu cho tên lửa.

Số phát biểu đúng là:

Câu 359199: Cho các phát biểu sau:


(1) Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho thoát ra chất khí làm quỳ tím hóa đỏ.


(2) Amoniac là chất khí không màu, mùi khai sốc, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.


(3) NH3 chứa các liên kết cộng hóa trị không cực nên phân tử NH3 là phân tử không phân cực.


(4) Phản ứng tổng hợp NH3 trong công nghiệp tử N2 và H2 là một phản ứng thuận nghịch.


(5) Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa khí hiđro clorua tạo ra khói trắng, khói trắng đó là những tinh thể NH4Cl.


(6) Amoniac dùng để điều chế hiđrazin (N2H4) làm nhiên liệu cho tên lửa.


Số phát biểu đúng là:

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu hỏi : 359199
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí, tính chất hóa học và ứng dụng của amoniac để tìm các phát biểu đúng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) sai vì dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng sinh ra khí NH3 làm quỳ tím ẩm hóa xanh.

  (2) sai vì amoniac là phân tử phân cực nên tan rất nhiều trong nước.

  (3) sai vì NH3 là phân tử phân cực.

  (4) đúng

  (5) đúng vì khi đó xảy ra phương trình hóa học NH3 + HCl → NH4Cl

  (6) đúng

  Vậy có 3 phát biểu đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com