`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bò được nuôi nhiều ở:

Câu 359236: Bò được nuôi nhiều ở:

A. Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ, đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng.

C. Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ.

Câu hỏi : 359236
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bò được nuôi nhiều ở Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. (SGK/96 Địa 12)
  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com