Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng:

Câu 359245: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng:

A. Sản xuất lương thực lớn nhất nước ta

B. Năng suất lúa cao nhất nước ta

C. Bình quân lương thực trên đầu người cao nhất nước ta

D. Diện tích trồng lúa lớn nhất nước ta

Câu hỏi : 359245
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đồng bằng sông Cửu Long là vùng  có sản xuất lương thực lớn nhất nước ta với hơn 50% diện tích và sản lượng lúa cả nước.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com