Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Năng suất lúa tăng là do:

Câu 359277: Năng suất lúa tăng là do:

A. Khai hoang, mở rộng diện tích

B. Thâm canh, sử dụng các giống mới

C. Cải tạo đất, tăng vụ trong năm

D. Thâm canh, khai hoang

Câu hỏi : 359277
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năng suất lúa tăng là do áp dụng biện pháp thâm canh, sử dụng các giống mới có năng suất cao.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com