Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác đều \(ABC\) có trọng tâm \(G\). Với giá trị nào dưới đây của \(\varphi \) thì phép quay \({Q_{\left( {G;\varphi } \right)}}\) biến tam giác \(ABC\) thành chính nó?

Câu 359724: Cho tam giác đều \(ABC\) có trọng tâm \(G\). Với giá trị nào dưới đây của \(\varphi \) thì phép quay \({Q_{\left( {G;\varphi } \right)}}\) biến tam giác \(ABC\) thành chính nó?

A. \(\varphi  = \dfrac{{3\pi }}{2}\)

B. \(\varphi  = \dfrac{{4\pi }}{3}\)

C. \(\varphi  = \dfrac{\pi }{3}\)

D. \(\varphi  = \pi \)

Câu hỏi : 359724

Phương pháp giải:

Vẽ hình, sử dụng đúng định nghĩa phép quay.

 • Đáp án : B
  (15) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tam giác \(ABC\) đều có \(G\) là trọng tâm nên \(\angle AGB = \angle BGC = \angle CGA = \dfrac{{2\pi }}{3}\).

  Dựa vào các đáp án ta có \(\left\{ \begin{array}{l}{Q_{\left( {G;\dfrac{{4\pi }}{3}} \right)}}\left( A \right) = C\\{Q_{\left( {G;\dfrac{{4\pi }}{3}} \right)}}\left( B \right) = A\\{Q_{\left( {G;\dfrac{{4\pi }}{3}} \right)}}\left( C \right) = B\end{array} \right. \Rightarrow {Q_{\left( {G;\dfrac{{4\pi }}{3}} \right)}}\left( {\Delta ABC} \right) = \Delta CAB\), tức là biến tam giác \(ABC\) thành chính nó.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com