Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai hình vuông \(ABCD\) và \(BEFG\) như hình bên. Tìm ảnh của tam giác \(ABG\) qua phép quay tâm \(B\), góc quay \( - {90^0}\)?

Câu 359726: Cho hai hình vuông \(ABCD\) và \(BEFG\) như hình bên. Tìm ảnh của tam giác \(ABG\) qua phép quay tâm \(B\), góc quay \( - {90^0}\)?


A. \(\Delta BCD\)

B. \(\Delta CBE\)

C. \(\Delta ABD\)

D. \(\Delta DCG\)

Câu hỏi : 359726

Phương pháp giải:

Xác định ảnh của từng đỉnh của phép quay.

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{Q_{\left( {B; - {{90}^0}} \right)}}\left( B \right) = B\\{Q_{\left( {B; - {{90}^0}} \right)}}\left( A \right) = C\\{Q_{\left( {B; - {{90}^0}} \right)}}\left( G \right) = E\end{array} \right. \Rightarrow {Q_{\left( {B; - {{90}^0}} \right)}}\left( {\Delta ABG} \right) = \Delta CBE\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com