Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một bình điện phân đựng dung dịch \(AgN{O_3}\), cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là  I = 1A. Cho \({A_{Ag}} = 108\,dvC;\,\,{n_{Ag}} = 1\). Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là

Câu 359797: Một bình điện phân đựng dung dịch \(AgN{O_3}\), cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là  I = 1A. Cho \({A_{Ag}} = 108\,dvC;\,\,{n_{Ag}} = 1\). Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là

A. 0.54 (g).                      

B. 1,08 (g).                      

C. 1,08 (mg).                   

D. 1,08 (kg).

Câu hỏi : 359797

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức :  \(m = \frac{{A.I.t}}{{F.n}}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có : 

  \(m = \frac{{A.I.t}}{{F.n}} = \frac{{108.1.(16.60 + 5)}}{{96500.1}} = 1,08g\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com