`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đâu không phải là nguyên nhân khiến thực dân Pháp hết sức hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam trong quá trình đầu tư, khai thác thuộc địa lần thứ hai?

Câu 359807: Đâu không phải là nguyên nhân khiến thực dân Pháp hết sức hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam trong quá trình đầu tư, khai thác thuộc địa lần thứ hai?

A. Hạn chế tối đa sự phát triển của công nghiệp bản xứ, tránh cạnh tranh với công nghiệp chính quốc.

B. Cột chặt kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp.

C. Hạn chế tối đa sự phát triển của giai cấp tư sản và công nhân ở Việt Nam.

D. Tập trung vốn cho các ngành khai mỏ và nông nghiệp.

Câu hỏi : 359807

Phương pháp giải:

phân tích, loại trừ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam , trong đó Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng, vẫn chú trọng khai thác nông nghiệp. Nguyên nhân Pháp hạn chế CN nặng: Tránh sự cạnh tranh với công nghiệp chính quốc của Pháp; Cột chặt nền kinh tế Pháp vào Việt Nam; Tập trung vốn cho các ngành công nghiệp nhẹ và nông nghiệp…

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com