Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự kiện nào thể hiện “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”?

Câu 359808: Sự kiện nào thể hiện “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”?

A. Nguyễn Ái Quốc gởi yêu sách đến Hội nghị Vécxai (1919).

B. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8-1925).

C. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái ở Sa Diện (Quảng Châu) (1924).

D. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin (7-1920).

Câu hỏi : 359808

Phương pháp giải:

phân tích, suy luận

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A: Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc – xai (1919) nhưng không được chấp nhận -> rút ra bài học: “muốn được giải phóng , các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình”

  C: Sự kiện phản ánh phong trào đấu tranh của tầng lớp TTS ở nước ngoài (1924), tuy nhỏ nhưng “như chim én nỏ báo hiệu mùa xuân”

  D: Sự kiện đánh dấu việc NAQ tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc

  B: Bãi công của công nhân Ba Son (1925) -> bước chuyển từ tự phát sang tự giác -> chứng tỏ tư tưởng của CM tháng 10 Nga đã thấm sâu hơn vào PTCN và bắt đầu biến thành hành động

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com