Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho mạch điện như hình vẽ, biết \(E = 24\,\,V;\,\,r = 1\,\,\Omega \), các điện trở: \({R_1} = 1\,\,\Omega ;\,\,{R_2} = 4\,\,\Omega ;\,\,{R_3} = 3\,\,\Omega ;\,\,{R_4} = 8\,\,\Omega \). Tính:

a. Cường độ dòng điện ở mạch chính và cường độ dòng  điện qua các điện trở?
b. Công suất của nguồn và công suất mạch ngoài?
c. Nhiệt lượng tỏa ra trên \({R_2}\) trong thời gian \(10\) phút?
d. Hiệu điện thế giữa hai điểm \(M\) và \(N\)

Câu 359864:

Cho mạch điện như hình vẽ, biết \(E = 24\,\,V;\,\,r = 1\,\,\Omega \), các điện trở: \({R_1} = 1\,\,\Omega ;\,\,{R_2} = 4\,\,\Omega ;\,\,{R_3} = 3\,\,\Omega ;\,\,{R_4} = 8\,\,\Omega \). Tính:


a. Cường độ dòng điện ở mạch chính và cường độ dòng  điện qua các điện trở?
b. Công suất của nguồn và công suất mạch ngoài?
c. Nhiệt lượng tỏa ra trên \({R_2}\) trong thời gian \(10\) phút?
d. Hiệu điện thế giữa hai điểm \(M\) và \(N\)


Câu hỏi : 359864
Phương pháp giải:

a) Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch \(I = \frac{E}{{R + r}}\) với R là điện trở tương đương mạch ngoài và định luật Ôm cho đoạn mạch Ui = Ii.Ri


b) Công suất nguồn \(P = E.I\); công suất mạch ngoài \(P = U.I\)


c) Nhiệt lượng \(Q = {I^2}.R.t\)


d) \({U_{MN}} = {V_M} - {V_N}\)

 • (1) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Cấu tạo mạch ngoài: (R1 nt R3) // (R2 nt R4)  

  Điện trở mạch ngoài là: \({R_{ng}} = \frac{{{R_{13}}.{R_{24}}}}{{{R_{13}} + {R_{24}}}} = 3\Omega \)

  Cường độ dòng điện trong mạch chính :  

  \(I = \frac{E}{{{R_{ng}} + r}} = \frac{{24}}{{3 + 1}} = 6A\)

  Hiệu điện thế : \({U_{AB}} = {U_{13}} = {U_{24}} = I.{R_{ng}} = 6.3 = 18{\rm{ }}V\)

  Cường độ dòng điện qua R1 và R3là :  

  \({I_{13}} = \frac{{{U_{AB}}}}{{{R_{13}}}} = \frac{{18}}{4} = 4,5A\)

  Cường độ dòng điện qua R2 và R4là: 

  \({I_{24}} = \frac{{{U_{AB}}}}{{{R_{24}}}} = \frac{{18}}{{12}} = 1,5A\)

  b) Công suất nguồn là: 

  \({P_{nguon}} = E.I = 24.6 = 144{\rm{ }}W\)

  Công suất mạch ngoài là: 

  \({P_{ngoai}} = U.I = 18.6 = 108{\rm{ }}W\)

  c) Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R2là: 

  \(Q = I_2^2.{R_2}t = 1,{5^2}.4.600 = 5400{\rm{ }}J\)

  d) Hiệu điện thế:

  \({U_{MN}} = {V_M}-{V_N} = {U_{AN}}-{U_{AM}} = 6-4,5 = 1,5{\rm{ }}V\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com