Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quan sát Lược đồ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới

Quan sát Lược đồ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới

Câu 1: a. Hãy nhận xét về sự phân bố các thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ?

Câu hỏi : 360181

Phương pháp giải:

quan sát, nhận xét
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Sự phân bố các thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc không đồng đều, 2 nước có nhiều thuộc địa nhất là Anh và Pháp

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: b. Hãy kể tên các thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc Anh ?

Câu hỏi : 360182

Phương pháp giải:

quan sát, liệt kê
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Các thuộc địa của Anh: Niu Di – lân, Ô – xtrây – li – a, Ấn Độ, Ai Cập, Xu Đăng, Nam Phi, Canada, Bắc Mĩ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: c. Việt Nam là thuộc địa của đế quốc thực dân nào?

Câu hỏi : 360183

Phương pháp giải:

quan sát

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com