Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vì sao từ những năm 60, 70 của thế kỉ XX nhóm 5 nước sáng lập ASEAN chuyển sang chiến lược “kinh tế hướng ngoại”?

Câu 360403: Vì sao từ những năm 60, 70 của thế kỉ XX nhóm 5 nước sáng lập ASEAN chuyển sang chiến lược “kinh tế hướng ngoại”?

A. Thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ, đời sống người lao động còn khó khăn.

B. Phụ thuộc vào vốn và thị trường bên ngoài quá lớn, đầu tư bất hợp lý.

C. Chưa đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân trong nước, chưa giải quyết nạn thất nghiệp.

D. Chưa phát triển một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đời sống người lao động còn khó khăn.

Câu hỏi : 360403

Phương pháp giải:

phân tích, suy luận

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ những năm 50 -60 sau thời kì đầu giành được độc lập nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã tiến hành chiến lược kinh tế hướng nội. Tuy nhiên chiến lược này sau một thời gian thực hiện đã bộc lộ những hạn chế : thiếu vốn, nguyên liệu và công nghệ, chi phí cao và dẫn tới tình trạng thua lỗ, tệ tham nhũng,quan liêu phát triển, đời sống người lao động còn khó khăn, chưa giải quyết được mối quan hệ giữa tăng trưởng và công bằng xã hội

  -> Chuyển sang chiến lược kinh tế hướng ngoại từ những năm 60 – 70

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com