Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lấy một mảnh giấy cắt ra làm 4 mảnh nhỏ. Lấy một mảnh bất kì cắt ra thành 4 mảnh khác. Cứ thế tiếp tục nhiều lần.

Lấy một mảnh giấy cắt ra làm 4 mảnh nhỏ. Lấy một mảnh bất kì cắt ra thành 4 mảnh khác. Cứ thế tiếp tục nhiều lần.

Câu 1: Hỏi khi ngừng cắt theo quy luật trên thì có thể cắt được tất cả 60 mảnh giấy nhỏ không? Vì sao?

A. Có thể

B. Không thể

Câu hỏi : 360592

Phương pháp giải:

Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 3.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi cắt một mảnh giấy thành 4 mảnh nhỏ thì số mảnh tăng thêm là: \(4 - 1 = 3\) (mảnh).

  Cắt nhiều lần như thế thì số mảnh tăng thêm là: \(3k\) (\(k\) là số mảnh giấy đem cắt)

  Vì ban đầu chỉ có 1 mảnh giấy nên tổng số mảnh giấy sẽ là: \(3k + 1.\)

  Vì \(3k + 1\) chia \(3\) dư \(1\) nên không thể có tất cả \(60\) mảnh giấy nhỏ (vì \(60\,\, \vdots \,\,3\)).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Phải cắt tất cả bao nhiêu mảnh giấy theo quy luật trên để được tất cả 52 mảnh giấy nhỏ?

A. \(15\)

B. \(16\)

C. \(17\)

D. \(18\)

Câu hỏi : 360593

Phương pháp giải:

Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 3.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để cắt được \(52\)  mảnh giấy nhỏ thì \(3k + 1 = 52\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow 3k = 52 - 1\\ \Rightarrow 3k = 51\\ \Rightarrow k = 51:3\\ \Rightarrow k = 17\end{array}\)

  Vậy phải cắt theo quy luật tất cả \(17\) mảnh giấy theo quy luật trên mới được \(52\)  mảnh giấy nhỏ.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com