Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các xu thế mới của thế giới sau Chiến tranh lạnh là gì? Tại sao nói: “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với Việt Nam khi bước vào thế kỉ XXI?

Câu 361016: Các xu thế mới của thế giới sau Chiến tranh lạnh là gì? Tại sao nói: “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với Việt Nam khi bước vào thế kỉ XXI?

Câu hỏi : 361016

Phương pháp giải:

sgk trang 47, phân tích

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  * Các xu thế mới của thế giới sau Chiến tranh lạnh :

  - Một là xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế

  - Hai là sự tan rã của trật tự hai cực Ianta và thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới, đa cực, nhiều trung tâm

  - Ba là từ sau chiến tranh lạnh dưới tác động của cuộc cách mạng KHKT, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm

  - Bốn là tuy hòa bình thế giới được củng cố nhưng từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái (Liên bang Nam Tư cũ, Châu Phi,…)

  => Tuy nhiên xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI

  * “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với Việt Nam khi bước vào thế kỉ XXI vì:

  - Về thời cơ:

  + Từ sau “chiến tranh lạnh” bối cảnh chung của thế giới là ổn định nên các nước có cơ hội thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

  +  Tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực.

  +  Các nước đang phát triển có thể tiếp thu những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật thế giới và khai thác các nguồn đầu tư của nước ngoài để rút ngắn thời gian xây dựng và phát triển đất nước

  -  Về thách thức:

  +  Các nước đang phát triển cần nhận thức đầy đủ sự cần thiết tất yếu, và tìm kiếm con đường, cách thức hợp lí nhất trong quá trình hội nhập quốc tế, biết phát huy thế mạnh của mình.

  +  Hầu hết các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về kinh tế, trình độ dân trí và chất lượng nguồn lực còn nhiều hạn chế…

  + Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới…

  + Việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay từ bên ngoài…

  + Vấn đề giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại cần được lưu ý…

  + Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách, đường lối phù hợp, nhờ đó, đất nước ta từng bước phát triển hòa nhập dần vào đời sống khu vực và thế giới

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com