Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây dẫn đến thất bại của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam?

Câu 361031: Nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây dẫn đến thất bại của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam?

A. Thiếu đường lối chính trị đúng đắn và phương pháp khoa học. 

B. So sánh lực lượng không có lợi cho cách mạng, thời cơ chưa xuất hiện.

C.  Ngọn cờ tư tưởng tư sản đã lỗi thời, không tập hợp được lực lượng.

D. Nổ ra trong tình thế bị động, tổ chức thiếu chu đáo, Pháp đang mạnh.

Câu hỏi : 361031

Phương pháp giải:

phân tích, suy luận

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam xuất hiện hai khuynh hướng CM đó là khuynh hướng TS và VS. Tuy nhiên đến năm 1929 với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Khuynh hướng TS đã chứng tỏ sự không phù hợp đối với yêu cầu mà lịch sử đặt ra cho cách mạng Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của khuynh hướng này là thiếu đường lối chính trị đúng đắn và phương pháp cách mạng khoa học

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com