Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau?

Câu 361096: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau?

A. \(60\)

B. \(120\)

C. \(72\)

D. \(96\)

Câu hỏi : 361096

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức hoán vị.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số có 5 chữ số cần tìm là \(\overline {abcde} \,\,\left( {a \ne 0,\,\,a,b,c,d \in \mathbb{N}} \right)\).

  Hoán vị 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 vào 5 vị trí.

  Vậy số các số có 5 chữ số lập được là \({P_5} = 5! = 120\) số.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com