Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {196.0,81.0,36} \)

Câu 361256: \(\sqrt {196.0,81.0,36} \)

A. \(7,36\)

B. \(7,56\)

C. \(9,36\)

D. \(6,64\)

Câu hỏi : 361256
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt {196.0,81.0,36}  = \sqrt {196} .\sqrt {0,81} .\sqrt {0,36}  = 14.0,9.0,6 = 7,56\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com