`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {0,87.49 + 0,82.49} \)

Câu 361257: \(\sqrt {0,87.49 + 0,82.49} \)

A. \(9,1\)

B. \(9,9\)

C. \(10,2\)

D. \(10,1\)

Câu hỏi : 361257
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt {0,87.49 + 0,82.49}  = \sqrt {49.(0,87 + 0,82)}  = \sqrt {49.1,69}  = \sqrt {49} .\sqrt {1,69}  = 7.1,3 = 9,1\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com